Grundejerforeningen Hovertoften


Seneste nyt i Grundejerforeningen

Som de fleste nok har bemærket, så har vi fået nyt asfalt på det meste af vores sti system. 
Følgende 5 stier i området mangler dog stadig nyt asfalt:
1.Stien langs saturnvej mellem Minervavej og Atlasvej
2.Stien fra første sidevej på Atlasvej og ned til Hovertoften
3.Stien langs Heliosvej fra Atlasvej hen til første sidevej
4.Stien fra Heliosvej ned til Hovertoften
5.Stien fra Atlasvej hen til trappen ned til Heliosvej

Projektet blev desværre dyrere end Komunnen havde forventet, og de har desværre ikke flere penge i år. Derfor bliver det sidste asfalt arbejdet først lavet i 2019.

Bestyrelsen ved godt, at det ikke er en super fantastisk situation, men der er ikke noget at gøre, når Kommunen render tør for penge.


HUSK Betaling

Indbetalingen foregår via en bankoverførelses til

Reg: 1551 
Konto: 6300070481

Ved indbetaling noteres din adresse i skrivefeltet.

Ved problemmer eller spørgsmål kan der rettes henvendelses til kasseren.

Lars Larsen, Saturnvej 21.
Tlf. 22 62 42 43
Mail: lvllarsen@gmail.com


Ny hjemmeside 2018

Over de seneste mange måneder har Grundejerforeningen haft store udfordringer med hjemmesiden, men nu har vi fået sammensat en ny hjemmesiden.

Bestyrelsen vil løbende opdatere med informationer der er relevant for foreningen, hvilke tiltage der aktuelt arbejdes med samt hvilke arrangementer der er i foreningen.


Information fra Bestyrelsen

Bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på at hjemmesiden

www.hovertoften.dk

er den primære informationskilde. Her vil referater fra møder, budget samt anden informationer bliver lagt ind. Derudover er der oprettede en lukkede Facebook gruppe ved navn:

Hovertoften Uhrhøj, Vejle

Gruppen har til formål, at samle beboerne på Saturnvej, Atlasvej, Heliosvej og Minervavej. Den kan bruges til generel info, spørgsmål, arrangementer mm. Derudover kan den bruges i tilfælde af, at nogen observerer ubudne gæster. På den måde, kan vi lynhurtigt sprede budskabet og hjælpe hinanden.