Referatter fra Bestyrlesesmøder 2017-2018

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Hovertoften

Den 11. juni 2018 kl. 20.00 

 

Tilstede: 

Michael 

Sarah 

Lars 

Sidsel 

Finn 

 

Økonomi: 

* Går planmæssigt 

* Betaling af kontingent går fint, og det forventes at alle indbetaler 

 

Grønne områder: 

* Det er blevet diskuteret hvorvidt græsset på det store område ved legepladsen skal klippes oftere. Efter vi har modtaget et tilbud fra OK Nygaard, blev vi enige om, ikke at klippe det oftere, men at få klippet græsset lidt kortere hver gang. 

* Legepladsen er blevet trimmet, og der er lagt nyt sand på, og jernbanesvellerne er fjernet 

Der skal en ny plade for enden af rutchebanen – Finn tovholder 

Vi overvejer, om den store væltede træstamme skal fjernes – det undersøges nærmere 

Ved næste møde går bestyrelsen en tur ved legepladsen/det store grønne område, for at se, om det kan gøres mere attraktivt 

 

Sidste nyt og hjemmeside: 

* Hjemmesiden kører fint og Sarah har totalt styr på det. 

* Sarah sætter info om hjemmesiden på vores FB-side 

 

Fællesområder: 

* Det er ikke grundejerforeningens ansvar, at sørge for, at grundejerne klipper deres hække og buske eller holder deres grund. Det er kommunens ansvar at sørger for det. 

Grundejerforeningens ansvar er for fællesarealerne. 

* Det var snak om, at der på fællesområder og de skrå arealer var krav om, at der skal være beplantet med hyben. Dette kan bestyrelsen ikke kunnet finde nedskrevet noget steder, men vi undersøger fortsat sagen. Vi vender tilbage når vi ved mere. 

 

Sommerfest: 

Finn sætter skilt op ved starten af Saturnvej en uge efter ”spis med din nabo” arrangementet 

* Indkøb – Stine/Michael/Sidsel – om tirsdagen 

* Hente telt – Lars/Lars 

* Sætte telt op – Alle 

* Mad/salat – Stine/Micheal 

* Skattejagt – Sarah 

* Grill Sarah/Lars 

Der bliver til arrangementet indkøbt 2 nye bordebænkesæt – tovholder Lars og Lars 

 

Sidste nyt fra kommunen 

* Asfalt på Atlasvej og cykelstier påbegyndes i starten af juli 

 

Venlig hilsen 
Bestyrelsen

 

Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Hovertoften
Torsdag d. 5. april 2018 kl. 19.30

 

Tilstede:

              Michael

              Sarah

              Lars

              Sidsel

Fraværende:

              Finn

 

 • Bestyrelsen er konstitueret, og posterne er uændrede:

  Michael             formand

  Sarah                næstformand

  Lars                   kasser

  Finn                   grøntmand

  Sidsel                sekretær

 

 • Refereret fra den ordinære generalforsamling er godkendt og underskrevet af formanden og dirigenten
 • Hjemmesiden er godkendt, og kommer op og køre, så snart et abonnement er oprettet
 • Aftalen med OK Nygaard er afsluttet, og de går i gang med arbejdet så snart der er tørt nok til det
 • Der blev på generalforsamlingen spurgt om, hvis ansvar det var at der skulle holdes orden på fællesområderne, og Michael vil undersøge dette nærmere
 • Processen for hvordan man kan kontakte bestyrelsen er blevet formuleret, og regelsæt ligger på hjemmesiden, og henvendelser vil blive behandlet jævnfør det

  Vi henstiller til, at det bliver overholdt

 • Informationsfolderen vil sendt ud i løbet af slut april/start maj, her vil også informationer om kommende arrangementer fremgå

Venlig hilsen

Bestyrelsen